NISAB 2014: RM11,650.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 127.48
HARGA PERAK SEMASA: RM 2.16
KUTIPAN 2014: RM 314,581,451
(*Sehingga Jun 2014)
AGIHAN 2014: RM 310,599,622
(*Sehingga Julai 2014)