NISAB 2014: RM11,465.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 122.50
HARGA PERAK SEMASA: RM 1.98
KUTIPAN 2014: RM 375,146,435
(*Sehingga September 2014)
AGIHAN 2014: RM 415,635,462
(*Sehingga September 2014)